През годините работа над различни проекти стигнах до извода, че използването на готови системи (тип Wordpress), библиотеки (jQuery, smarty) и др помощи материали може да бъдат, както много удобни така, и в един момент проблемни и натоварващи системата. Поради тази причина съм създал различни системи и библиотеки използвайки само основните езици (PHP, JavaScript, HTML, CSS), с които съм изградил всички проекти, по които съм работил.

Услуги:

- Написване на HTML, CSS код по зададен Photoshop файл (рязане на дизайн) - написавам код съобразен с последните новисти в средите на интернет. Възможно най-лек и бърз за зареждане.

- Създаване на цялостна страница с контролен панел за управление на съдържанието. Възможностите са неограничени.

- Написване на HTML код за изпращане по e-mail (newsletter) по предварително изработен дизайн.

Може да разгледате част от проектите, по които съм работил, по горе. По голяма част от проектите съм правил само програмната част и HTML, CSS кода.

Поради конфеденциалност, проекти на някои международни фирмни, не са показани в списъка.